проф. д-р Иван Петков Иванов

проф. д-р Иван П. Иванов

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Роден съм на 2.05.1957 г. във Варна. Завърших ЕСПУ "Христо Ботев" в Попово през 1975 г. През 1981 г. завърших СУ "Св. Климент Охридски", специалност педагогика. Работя в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" от 1984.

Бил съм Зам. декан на Педагогически факултет през периода 1989-1994 г. и Декан на Факултета по предучилищна и специална педагогика през 1994-96 г.

От 1998 г. съм ръководител на Катедра “Педагогика и психология”, а от 2005 - на Катедра "Педагогика и управление на образованието"
Интересувам се от Психологическа и педагогическа диагностика и методология на педагогиката и психологията; етнопедагогика и етнопсихология; педагогическа социология и социология на образованието; гражданско и интеркултурно образование; теория и философия на образованието; семейна педагогика; диференциална педагогика и психология; образователен мениджмънт и др.

От 1989 съм доктор по педагогика,  от 1998 – доцент по педагогика 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика, а от 2011 - професор по педагогика.